Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Databeskyttelsesdagen 2017

25.01.17

I anledning af Databeskyttelsesdagen 2017 afholder Datatilsynet i uge 5 tre forskellige webinarer om en række vigtige emner inden for databeskyttelsesområdet. Endvidere er Datatilsynet i Grønland og undervise i Persondataloven.

Persondataloven er ved anordning sat i kraft for Grønland pr. 1. december 2016. Datatilsynet deltager sammen med repræsentanter fra Justitsministeriets departement i informationsmøder/seminarer om loven for henholdsvis offentlige og private interessenter i Grønland. Arrangementerne finder sted i Nuuk den 1. og 2. februar 2017.

Datatilsynets oplæg på møderne holdes af kommitteret Birgit Kleis og specialkonsulent Helle Ginnerup-Nielsen fra tilsynets specialenhed.

Tre forskellige webinarer i uge 5

A. Databeskyttelse i forskning
På dette webinar vil Datatilsynet gennemgå en række grundlæggende problemstillinger i forhold til behandling af personoplysninger i forskningsøjemed. Vi vil bl.a. komme ind på anmeldelsesordningen, reglerne om indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger samt reglerne om overladelse af behandling af oplysninger til databehandlere. Kravene ved såvel privat som offentlig forskning vil blive belyst.

Webinaret om databeskyttelse i forskning holdes torsdag 2. februar 2017 kl. 13.00-14.00 af fuldmægtig Signe Vestergård Abildskov og fuldmægtig Victoria Maria Ljunggren, der til daglig er en del af Datatilsynets specialenhed. Forventet varighed (op til) halvanden time.

B. Oplysningspligt – hvad er det, og hvordan gør man?
Dataansvarliges overholdelse af reglerne om oplysningspligt i persondatalovens §§ 28 og 29 har stor betydning for registrerede personers (borgere, kunder mv.) mulighed for at udnytte deres øvrige rettigheder, herunder f.eks. retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til at få urigtige oplysninger berigtiget, slettet eller blokeret. Ikke desto mindre er §§ 28 og 29 formentlig nogle af de mest overtrådte regler i persondataloven. På dette webinar gives der derfor en indføring i reglerne om oplysningspligt, ligesom der gives nogle råd til, hvordan det kan sikres, at en dataansvarlig myndighed eller virksomhed efterlever reglerne i praksis.

Webinaret om oplysningspligt holdes fredag 3. februar 2017 kl. 11.00-11.30 af chefkonsulent Jesper Husmer Vang, der til daglig er en del af Datatilsynets tilsynsenhed. Forventet varighed ca. 30 minutter.

C. Brud på persondataloven - hvor går det galt?
Datatilsynet foretager løbende tilsyn med myndigheder og virksomheders overholdelse af persondataloven. I 2016 viste en række tilsyn med kommuner, at der var problemer med efterlevelse af persondatalovens sikkerhedskrav på de områder, som tilsynet havde undersøgt. Datatilsynet har også i andre tilfælde konstateret brud på persondataloven hos myndigheder og virksomheder. På dette webinar kommer vi omkring en række af de problemer med efterlevelsen af persondataloven, som gennem årene er set i Datatilsynets sager.

Webinaret om brud på persondataloven holdes fredag 3. februar 2017 kl. 13.00-14.00 af kontorchef Lena Andersen, der til daglig er leder af Datatilsynets tilsynsenhed. Forventet varighed (op til) en time.

Det er gratis at deltage i de forskellige webinarer.

Tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til dt@remove-this.datatilsynet.dk og anføre ”Tilmelding til webinar [A / B / C] ifm. Databeskyttelsesdagen 2017” i emnefeltet. Tilmeldingen skal være modtaget i Datatilsynet senest dagen før det enkelte webinar kl. 12.00.

Datatilsynet vil på datoen for webinaret fremsende et link til de tilmeldte, hvorfra webinaret kan tilgås. Det vil være muligt at stille spørgsmål i chatten undervejs.

Bemærk, at Java skal være installeret og aktiveret i din browser, før du kan deltage i webinaret. For nærmere om aktivering af Java kan Datatilsynet henvise til supporten vedrørende Campus: info-campus.dk/Support/Campus-Online/Java