Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Persondataloven er sat i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne

06.07.17


Persondataloven er med virkning fra den 1. juli 2017 sat i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne.

Den udgave af persondataloven, som nu er sat i kraft, indeholder en række afvigelser i forhold til den danske persondatalov. Det skyldes først og fremmest, at persondataloven udelukkende sættes i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger. De bestemmelser, der vedrører privates behandling af personoplysninger, er derfor ikke medtaget. Herudover er der bl.a. afvigelser som følge af, at Færøerne ikke er medlem af EU, og ordlyden af visse bestemmelser er ændret for at understrege, at bestemmelserne ikke gælder for de færøske myndigheders behandling af personoplysninger. 

Loven er sat i kraft ved anordning nr. 754 af 19. juni 2017, som kan ses her.

For færøske myndigheder og privates behandling af personoplysninger på Færøerne gælder som hidtil den færøske persondatalov.

 

Tilføjelse: Den 12. september 2017 er 5 bekendtgørelser om behandling af personoplysninger for rigsmyndighederne på Færøerne udstedt i medfør af persondataloven.