Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Whistleblowerordninger i forbindelse med den nye hvidvasklov

20.06.17

Den 26. juni 2017 træder den nye hvidvasklov1 i kraft. Loven stiller krav til visse erhvervsdrivende virksomheder om at oprette særlige whistleblowerordninger, der giver ansatte mulighed for anonymt at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf.

Sådanne lovpligtige whistleblowerordninger kan anmeldes til Datatilsynet ved brug af blanketten WB1 (whistleblowerordning, hvor den dataansvarlige virksomhed er etableret i Danmark):

Gå til blanketten WB1

Mere information om anmeldelse af whistleblowerordninger kan findes i Datatilsynets vejledning herom:

Gå til vejledning

Min virksomhed har allerede anmeldt en whistleblowerordning til Datatilsynet. Skal virksomheden foretage fornyet anmeldelse?

Whistleblowerordninger anmeldt fra primo november 2016 og frem

Datatilsynet indførte primo november 2016 en ny og forenklet fremgangsmåde for anmeldelse af whistleblowerordninger. Virksomheder, der har anmeldt en whistleblowerordning til Datatilsynet efter denne nye procedure, skal ikke fortage ny anmeldelse.

Lovpligtige whistleblowerordninger anmeldt før november 2016 (anmeldt på blanketten FWB1 eller FWB2)

Dataansvarlige, der har anmeldt en lovpligtig whistleblowerordning efter den tidligere ordning, skal sikre sig, at formuleringen af den tidligere anmeldelse kan rumme den behandling, der skal ske med den ordning, der skal oprettes i medfør af § 35 i den nye hvidvasklov. Et eksempel herpå kan være en beskrivelse af formålet, hvor det fremgår, at virksomhedens ansatte via en uafhængig og selvstændig kanal kan indberette ikke alene alvorlige, men alle (potentielle) overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden.

Ikke-lovpligtige whistleblowerordninger anmeldt før november 2016

Dataansvarlige, der har anmeldt en ikke-lovpligtig whistleblowerordning efter den tidligere procedure, skal foretage fornyet anmeldelse af den behandling, der skal ske i medfør af § 35 i den nye hvidvasklov.

Er min virksomhed omfattet af de nye krav?

Spørgsmål om, hvorvidt virksomheden skal oprette en whistleblowerordning i medfør af den nye hvidvasklov bør rettes til tilsynsmyndigheden efter lovens kapitel 11 (Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Advokatrådet eller Spillemyndigheden).

_______________________________

1Lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).