Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Ny procedure for anmeldelse af forskning og statistik

Datatilsynet har i sommeren 2015 indført en ny og forenklet fremgangsmåde for anmeldelse af behandling personoplysninger, der i staten og kommunerne udelukkende finder sted i videnskabeligt eller statistisk øjemed.

Statslige myndigheder, herunder universiteter, og kommuner skal nu kun foretage én samlet anmeldelse af den behandling, som myndigheden foretager udelukkende i videnskabeligt eller statistisk øjemed. Der skal altså ikke ske anmeldelse af hver enkelt videnskabelig undersøgelse.

Anmeldelse sker rent praktisk ved, at myndigheden tilslutter sig en fællesanmeldelse. I en fællesanmeldelse udfylder den dataansvarlige kun et begrænset antal individuelle felter. De øvrige felter er udfyldt i forvejen og er låste. Vær opmærksom på, at pkt. 8 ikke er låst – punktet må imidlertid ikke ændres.

Klik her for at gå til udfyldelse af en fællesanmeldelse. I drop-down-menuen vælges enten fællesanmeldelsen ”Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder” eller ”Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos kommuner”.

Når Datatilsynet har modtaget en fællesanmeldelse, afgiver tilsynet en udtalelse til den dataansvarlige myndighed. Efterfølgende bliver fællesanmeldelsen offentliggjort i Datatilsynets fortegnelse over anmeldte behandlinger. Klik her for at søge i fortegnelsen.

Hvis der ændres i de forhold, som myndigheden har oplyst om i anmeldelsen, skal anmeldelsen ændres via funktionen ”Anmeld ændring” på Datatilsynets hjemmeside. Det gælder f.eks., hvis der anvendes en (ny) databehandler, eller hvis der udpeges en ny kontaktperson.

Hvis statslige myndigheder også behandler personoplysninger i forbindelse med biobanker til brug for videnskabelige og statistiske formål, skal dette anmeldes særskilt til tilsynet. Anmeldelse skal ske via fællesanmeldelsen ”Forskningsbiobank(er) ved statslig myndighed”.

Myndigheden har ansvaret for overholdelse af lovgivningen
Myndigheden har uanset anmeldelsen til Datatilsynet selv ansvaret for, at persondataloven og regler udstedt i medfør heraf, herunder sikkerhedsbekendtgørelsen, overholdes i forbindelse med den anmeldte behandling af personoplysninger. Selv om en behandling – f.eks. en videregivelse – er beskrevet i en anmeldelse, skal persondatalovens betingelser stadig være opfyldt for hver enkelt behandling.

Der skal føres løbende oversigter over undersøgelser mv.
Når den statslige myndighed eller kommune har anmeldt sin behandling af forskning og statistik til Datatilsynet, vil tilsynet i sin udtalelse stille krav om, at myndigheden fører oversigter over igangværende forsknings- og statistikundersøgelser (projekter) og eventuelle databaser/registre, der udelukkende føres med henblik på at udføre videnskabelige eller statistiske undersøgelser.
 
Oversigten skal på Datatilsynets anmodning udleveres til tilsynet. Myndigheden skal desuden på Datatilsynets anmodning skriftligt oplyse nærmere om aktiviteter i forbindelse med den anmeldte behandling i øvrigt, herunder f.eks. om eventuelle sikkerhedshændelser.