Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Transmission via web-kamera

Datatilsynet har taget stilling til transmission på internettet fra web-kameraer.

Datatilsynet har udtalt, at billeder fra web-kameraer af identificerbare personer ikke kan lægges ud på internettet uden samtykke fra dem, der filmes.

Transmission af "live" video fra en pub

I en sag om en pubs offentliggørelse af "live" video på internettet - som led i markedsføringen af pubben - har Datatilsynet stillet krav om udtrykkeligt samtykke fra alle de personer, der optræder på de billeder, der sendes ud over internettet. Det er ikke nok, at de besøgende ser et skilt, når de går ind på pubben. Pubben skal sikre sig skriftligt bevis for, at der er samtykke. Datatilsynet har endvidere krævet, at videobillederne samtidig vises på en skærm i pubben, og at der ikke sker lagring. Ved offentliggørelse af situationsbilleder fra pubben på internettet anbefaler Datatilsynet ligeledes udtrykkeligt samtykke.

Opstilling af web-kamera med zoom-funktion

Et amtscenter for undervisning ville opstille to web-kameraer ved Vidåslusen med henblik på, at elever i Norden skulle få adgang til geografisk unikke steder. Fra de to kameraer skulle der ske transmission til en hjemmeside, hvor det ville være muligt at se levende billeder fra kameraerne. Det skulle via hjemmesiden desuden være muligt at zoome med kameraerne.

Det ville som udgangspunkt ikke være muligt at genkende personer, som kunne ses på billederne fra kameraerne. Det ene kamera var imidlertid påtænkt placeret således, at man kunne gå helt tæt på og kigge på det gennem et vindue. I den situation ville personer kunne genkendes. Derudover ville det være muligt at genkende personer, der blev zoomet ind på.

Datatilsynet udtalte, at de behandlinger af personoplysninger, der ville kunne finde ske ved, at genkendelige personer bliver filmet, og billederne bliver transmitteret via internettet, når der zoomes, samt når personer går helt tæt på og kigger på kameraet, efter tilsynets opfattelse ikke kan finde sted, medmindre der foreligger udtrykkeligt samtykke. Det er ikke tilstrækkeligt at opsætte et skilt med ordlyden "Tv-overvågning".

Datatilsynet anser det imidlertid ikke for praktisk muligt at indhente et samtykke efter persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1, jf. § 3, nr. 8, til de pågældende behandlinger.

Kameraerne bør således efter Datatilsynets opfattelse i givet fald placeres således, at der ikke vil kunne ske transmission og offentliggørelse på internettet af billeder af genkendelige personer, ligesom zoom-funktionen skal sættes ud af kraft. Kameraerne må endvidere ikke kunne styres hen på personer, som kan genkendes på de transmitterede billeder.