Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Utilsigtet offentliggørelse på internettet

Hvis man ved en fejl er kommet til at lægge oplysninger, der ikke må offentliggøres, på internettet, skal man prøve at begrænse skaden. Dette er også et led i det krav om god databehandlingsskik, der følger af persondatalovens § 5.

Datatilsynet har følgende råd:

Fjern oplysningerne fra hjemmesiden

Den dataansvarlige myndighed, virksomhed eller forening skal sørge for, at oplysningerne straks fjernes fra dens hjemmeside.

Underret de berørte personer

Hvis de berørte personer ikke allerede ved, at deres oplysninger har været offentliggjort ved en fejl, bør de underrettes.

Undersøg om oplysningerne findes på søgemaskiner som Google mv.

Den dataansvarlige skal undersøge, om oplysningerne findes i kopier dannet af søgemaskiner som Google, Bing og lignende, og i givet fald sørge for, at oplysningerne fjernes derfra.

Hvordan fjerner man oplysninger fra Google?

På Googles hjemmeside findes anvisninger på, hvordan man som indehaver af en hjemmeside kan få fjernet oplysninger fra ens side, der findes i Google. Anvisningen findes her.