Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Logning og kontrol af medarbejderes brug af internettet og e-mails

Medarbejdernes brug af internettet

Datatilsynet har i flere sager fundet, at arbejdsgiveres registrering (logning) af medarbejdernes hjemmesidebesøg samt gennemgang af registreringen ved mistanke om misbrug af internettet under visse betingelser ikke er i strid med persondataloven. Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Registreringen og gennemgangen heraf skal være nødvendig for, at arbejdsgiveren kan forfølge berettigede interesser, og hensynet til de ansatte må ikke overstige disse interesser. Som eksempler på berettigede interesser kan nævnes: Tekniske og sikkerhedsmæssige hensyn og hensynet til kontrol af medarbejdernes brug af internettet.
  • Medarbejderne skal på forhånd - på en klar og utvetydig måde - være informeret om, at registreringen/logningen finder sted, og at registreringen eventuelt vil blive gennemset som led i en kontrol ved mistanke om brug af internettet i strid med arbejdspladsens retningslinier herom.

Medarbejdernes e-mails

Datatilsynet har udtalt, at en virksomheds sikkerhedskopiering af medarbejdernes e-mails samt gennemgang heraf ved mistanke om misbrug af e-mailsystemet under visse betingelser ikke er i strid med persondataloven. Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Sikkerhedskopieringen af e-mails og en eventuel gennemgang af en medarbejders e-mails må kun ske, hvis det er nødvendigt for, at arbejdsgiveren kan forfølge berettigede interesser, og hensynet til den ansatte ikke overstiger disse interesser. De berettigede interesser kan f.eks. være hensynet til drift, sikkerhed, genetablering og dokumentation samt hensynet til kontrol af medarbejderes brug.
  • Medarbejderne skal på forhånd - på en klar og utvetydig måde - være informeret om sikkerhedskopieringen og den eventuelle gennemgang af den enkelte medarbejders e-mails.
  • Ved en gennemgang af en medarbejders e-mails må arbejdsgiveren ikke læse medarbejderens private e-mails.

Anmeldelse til Datatilsynet

Da logning af medarbejderes brug af internettet også omfatter oplysninger af fortrolig karakter, skal offentlige myndigheder anmelde databehandlingen til Datatilsynet.

Hvis en myndighed kun bruger loggen til systemmæssige formål - og ikke til kontrol af medarbejderne - skal der dog ikke ske anmeldelse til Datatilsynet.

Der er ikke krav om anmeldelse ved private virksomheders logning og kontrol af medarbejdernes internetbrug.