Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Bedre eller dårligere retsstilling

Der findes en del andre love end persondataloven, som indeholder regler om, at personoplysninger må eller skal registreres eller videregives eller på anden måde behandles.

Bedre retsstilling

Ifølge persondatalovens § 2, stk. 1, går regler om behandling af personoplysninger i anden lovgivning, som giver den registrerede en bedre retsstilling, forud for reglerne i persondataloven.

F.eks. giver reglerne i lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet, som - for så vidt angår spørgsmålet om arbejdsgiveres adgang til at indhente oplysninger om bl.a. helbredsmæssige forhold - den registrerede en bedre retsstilling end persondatalovens behandlingsregler.

Dårligere retsstilling

Hvis reglerne i anden lovgivning giver den registrerede en dårligere retsstilling, finder persondataloven anvendelse. Ifølge lovforslagets bemærkninger til reglen i § 2, stk. 1, gælder dette dog ikke, hvis den dårligere retsstilling har været tilsigtet og i øvrigt ikke strider mod databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF).

I denne situation skal man principielt foretage en konkret fortolkning af lovene for at finde ud af, hvilken lovregel der skal have fortrinsret.

I det praktiske liv må man som udgangspunkt gå ud fra, at gældende love skal følges, også efter at persondataloven er kommet til. Dette gælder f.eks. skattekontrollovens regler om indberetningspligt.

Er man i tvivl om, hvilken lov man skal anvende, kan man evt. kontakte den myndighed, der administrerer særloven, eller Datatilsynet.