Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Videregivelse af lønoplysninger

Datatilsynet modtager jævnligt henvendelser fra offentlige arbejdsgivere og faglige organisationer med spørgsmål om, i hvilket omfang der kan ske videregivelse af oplysninger om ansattes løn. Datatilsynet har derfor med en vejledende udtalelse forsøgt at skitsere rammerne for, hvornår sådanne oplysninger kan videregives.

Udtalelsen er primært rettet mod det offentlige arbejdsmarked, da det er Datatilsynets indtryk, at private arbejdspladser ofte har helt andre aftaler og traditioner for håndtering af lønoplysninger.

Datatilsynet skal understrege, at persondataloven alene omfatter spørgsmålet om, hvornår en dataansvarlig er berettiget til at videregive oplysninger omfattet af loven. Spørgsmålet om, hvornår en dataansvarlig er berettiget til at videregive sådanne oplysninger kan eventuelt bero på andre love, bekendtgørelser eller andre retlige forpligtigelser.