Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Pligt til at berigtige eller slette urigtige oplysninger

Den dataansvarlige myndighed eller virksomhed skal sørge for at slette eller rette oplysninger, der er urigtige eller vildledende m.v.

Dette skal ske både, hvis den dataansvarlige selv bliver opmærksom på fejlen, og hvis der kommer en henvendelse fra den berørte person.

Denne tekst handler om den dataansvarliges pligt i forhold til borgerens henvendelser.

Kontakt til den dataansvarlige

Den dataansvarlige myndighed eller virksomhed skal kontaktes direkte, hvis den registrerede mener, der er registreret forkerte oplysninger om vedkommende.

Den dataansvarlige skal hurtigst muligt tage stilling til den registreredes klage.

Formkrav til henvendelsen

Den registrerede kan henvende sig på telefon, ved brev eller e-mail.

Den dataansvarlige skal være sikker på, at den registrerede er den person, oplysningerne vedrører. Den dataansvarlige kan derfor bede den registrerede om at legitimere sig, eller om at henvende sig med digital signatur eller ved almindeligt brev.

Den dataansvarliges stillingtagen

Når den dataansvarlige har modtaget en klage fra den registrerede, skal den dataansvarlige vurdere, om oplysningerne skal slettes eller rettes.

Særligt om sletning af oplysninger i det offentlige

Der gælder særlige regler for det offentlige. F.eks. er kommuner og andre offentlige myndigheder normalt forpligtet til at opbevare sags-oplysninger, for at en sags forløb kan dokumenteres.

Datatilsynet har afgjort en række sager, hvor det har betydet, at oplysninger hos en offentlig myndighed ikke kunne kræves slettet.

Myndigheden skal notere indsigelserne ned, så det ses i sagen, at den berørte person har en anden opfattelse end den offentlige myndighed.

Hvis der er tale om et system, der bruges til at informere andre – f.eks. Det Centrale Fordringsregister – skal forkerte eller ulovligt registrerede oplysninger slettes.

Særligt om begrundelse og klagevejledning i det offentlige

Hvis den registrerede klager over registrering af urigtige eller vildledende oplysninger, skal den offentlige myndighed træffe en afgørelse om, hvorvidt oplysningerne skal slettes eller rettes.

Meddeles afgørelsen skriftligt, og giver den ikke parten fuldt ud medhold, skal den:

  • Begrundes og
  • ledsages af en klagevejledning.

Reglerne om begrundelse skal sikre, at afgørelsesgrundlaget er sagligt og fyldestgørende, og at parten bedre forstår afgørelsen og giver vedkommende mulighed for at vurdere sine klagemuligheder.