Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Pligt til at give indsigt

Den dataansvarlige myndighed eller virksomhed har pligt til at give den registrerede indsigt. Dvs. pligt til at oplyse den registrerede om, hvilke oplysninger den dataansvarlige behandler om vedkommende i en computer eller et register.

Formkrav til henvendelsen

Det er den dataansvarlige, der skal give indsigt. Den registrerede skal derfor rette sin anmodning direkte til den dataansvarlige.

Der er ingen formkrav til henvendelsen, og den kan derfor ske telefonisk, med brev eller pr. e-mail.

Omfanget og formen af indsigtsretten

Den dataansvarlige skal i besvarelsen af indsigtsbegæringen give den registrerede en række oplysninger:

  • Hvilke oplysninger der behandles,
  • formålet med behandlingen,
  • kategorierne af modtagere af oplysningerne og
  • tilgængelig information om, hvorfra oplysningerne kommer.

Svaret på begæring om indsigt skal som udgangspunkt gives skriftligt, hvis den registrerede beder om det.

Den dataansvarlige skal give oplysningerne i en let forståelig form, og de skal umiddelbart kunne læses uden brug af hjælpemidler. Skriftlige meddelelser bør normalt foreligge i form af udskrifter.

Betaling

Forlanger den registrerede, at en privat dataansvarlig giver vedkommende skriftlig indsigt, kan den private dataansvarlige som betaling herfor kræve 10 kr. for hver påbegyndt side. Betalingen kan imidlertid ikke overstige 200 kr.

Tidsfristen

Der er ikke fastsat nogen absolut frist for, hvor lang tid der må gå, før en anmodning om indsigt bliver efterkommet. Tager det mere end 4 uger, skal den dataansvarlige fortælle den registrerede hvorfor, og hvornår vedkommende får svar.

Undtagelser til pligten til at give indsigt

Retten til indsigt gælder i de fleste tilfælde, men der findes undtagelser, som gælder for særlige situationer.

Hensynet til private interesser kan begrunde, at der ikke kan gives indsigt. Den dataansvarlige kan f.eks. nægte at give indsigt, hvis der herved afsløres forretningshemmeligheder, kontraktsforhold og lignende.

Retten til indsigt kan endvidere fraviges af hensyn til offentlige interesser, f.eks. statens sikkerhed.