Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Oplysningspligt

Den dataansvarlige myndighed, virksomhed, forening m.v. har pligt til at give den registrerede information om, at der indsamles oplysninger om vedkommende, som den dataansvarlige registrerer i en computer eller et register.

Persondatameddelelsen fra den dataansvarlige skal bl.a. indeholde oplysning om:

  • Hvem den dataansvarlige er (myndigheden eller virksomhedens navn og adresse),
  • formålet med indsamlingen, registreringen m.v. (f.eks. at tilbyde den registrerede nyheder eller tilbud fremover),
  • kategorier af modtagere, hvis oplysningerne skal videregives (dvs. dem der regelmæssigt sker videregivelse til), og
  • retten til at bede om indsigt.

Den registrerede skal have meddelelse både, når vedkommende selv afgiver oplysninger til dataansvarlige, og når den dataansvarlige registrerer oplysninger om den pågældende fra andre kilder.

Læs mere om undtagelser til retten til information nedenfor.

Tidsfristen for opfyldelse af oplysningspligten

Oplysningspligten skal opfyldes snarest muligt og i almindelighed inden for 10 dage.

Formkrav til meddelelsen

Der er ingen formkrav til meddelelsen – det vil sige, at der i loven ikke er en beskrivelse af, hvordan informationen skal udformes. Den kan således gives mundtligt, skriftligt eller elektronisk.

Oplysningspligten kan f.eks. opfyldes ved, at de fornødne informationer er trykt på en ansøgning, en blanket m.v.

Undtagelser til oplysningspligten

I visse situationer gælder oplysningspligten ikke, f.eks. hvis den registrerede allerede kender de oplysninger, som den dataansvarlige har pligt til at give vedkommende meddelelse om.

Det er en konkret vurdering, om dette er tilfældet.