Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Sletning af datamedier

Ifølge sikkerhedsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning) skal der ved salg og kassation af anvendte datamedier træffes de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

Man skal være opmærksom på, hvor der anvendes datamedier. Store kopimaskiner kan f.eks. indeholde en harddisk, hvorpå der lagres kopier af dokumenter. Disse datamedier vil i så fald også være omfattet af reglerne. Det betyder, at der ved reparation af en kopimaskine, hvor en del af reparationen går ud på at udskifte eller at indsende harddisken til et værksted, også skal træffes foranstaltninger der forhindrer, at persondata kommer til uvedkommendes kendskab. Vær også opmærksom på brugen af USB-nøgler, Smartphones, hukommelseskort og PDA'er.

Data kan i almindelighed ikke slettes tilstrækkelig effektivt fra f.eks. en harddisk, USB-nøgle eller mobiltelefon (hukommelseskort) ved hjælp af de standardfunktioner, som er til rådighed i et operativsystem. Data vil således ikke blive slettet effektivt ved f.eks. at slette en fil i Windows og efterfølgende tømme papirkurven. Data slettes heller ikke effektivt ved en formattering.

I Datatilsynets sikkerhedsvejledning (vejledning nr. 37 af 2. april 2001) er det nærmere angivet, hvorledes sikkerhedsbekendtgørelsens krav vil kunne opfyldes. Det fremgår heraf, at

  • Ved kassation af lagringsmedier og udstyr, som indeholder personoplysninger, bør lagringsmedierne destrueres eller afmagnetiseres, så der ikke er mulighed for at læse indholdet.
  • Hvis den dataansvarlige frem for at destruere lagringsmedier afhænder disse med henblik på genbrug, skal lagrede oplysninger slettes effektivt ved overskrivning.
  • Datatilsynet anbefaler, at der til overskrivning af datamedier anvendes et af de dertil beregnede specialprogrammer, som overskriver data flere gange i overensstemmelse med en anerkendt specifikation (f.eks. DOD 5220.22-M).