Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Inspektioner

Med de nye regler om tv-overvågning har Datatilsynet fra den 1. juli 2007 mulighed for at foretage inspektioner (kontrolbesøg) hos alle offentlige myndigheder og private dataansvarlige, der behandler personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Dette gælder, selv om tv-overvågning er undtaget fra anmeldelsespligten.

Datatilsynets personale har til enhver tid adgang til alle lokaler, hvorfra behandlinger administreres, eller oplysninger kan benyttes, samt til lokaler, hvor oplysninger eller de tekniske hjælpemidler opbevares eller anvendes.

Tilsynet skal forevise behørig legitimation, men der kræves ikke retskendelse.

Datatilsynet skal have mulighed for selv at gøre sig bekendt med de oplysninger, der behandles, efter at have fået adgang til lokaler, hvorfra der er adgang til disse.

Datatilsynet har mulighed for at gennemføre uanmeldte inspektioner.

Datatilsynet overvejer den nærmere tilrettelæggelse af de kommende inspektioner vedrørende tv-overvågning, herunder i hvilket omfang de skal gennemføres uden varsel.