Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Tv-overvågningsloven

I tv-overvågningsloven reguleres, i hvilke tilfælde og på hvilken måde tv-overvågning kan foretages af private.

Datatilsynet er ikke tilsynsmyndighed i forhold til tv-overvågningsloven. Hvis man mener, at der er tale om overtrædelse af tv-overvågningslovens regler, kan henvendelse ske til politiet.

Persondataloven

Den behandling af personoplysninger, som en tv-overvågning indebærer, er ligesom anden behandling af personoplysninger reguleret i persondataloven.

Datatilsynet har til opgave at føre tilsyn med persondatalovens overholdelse. Datatilsynet fører tilsyn med offentlige myndigheder, virksomheder, organisationer og andre private dataansvarlige.

Andre love og regler

Tv-overvågningsloven og persondataloven er ikke de eneste love, der skal iagttages i forbindelse med tv-overvågning.

En række andre regelsæt skal efter omstændighederne også iagttages. Det gælder f.eks.

  • Straffeloven – se særligt lovens § 232, § 263, stk. 1, nr. 3, § 264 a og § 264 d,
  • forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige principper samt
  • forskellige arbejdsretlige regler og principper.