Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Tv-overvågning af skoler og daginstitutioner

Datatilsynet er i forskellige sager kommet med tilkendegivelser om tv-overvågning i skoler og daginstitutioner mv.

Se f.eks. Datatilsynets udtalelse om Kommunes tv-overvågning af skoler og daginstitutioner

Persondataloven indeholder bl.a. en grundregel i § 5, stk. 3, med et proportionalitetsprincip.

Persondatalovens krav om proportionalitet fører efter Datatilsynets opfattelse til, at tv-overvågning skal gennemføres på en sådan måde, at den virker mindst muligt integritetskrænkende for den al-mindelige borger.

Det betyder også, at det skal overvejes, om det ønskede formål kan nås med mindre indgribende midler end tv-overvågning og registrering.

Tv-overvågning bør kun finde sted, hvis der foreligger tungtvejende grunde for at iværksætte over-vågningen.

Enkeltstående tyverier og hærværkstilfælde, problemer med henkastning af affald, mobning, chika-ne eller lignende bør efter Datatilsynets opfattelse ikke føre til etablering af tv-overvågning.

Tv-overvågning må endvidere alene benyttes, hvis der ikke er andre egnede løsningsmuligheder til at forhindre eller efterforske grovere kriminalitet

Proportionalitetsprincippet fører også til, at den tidsmæssige udstrækning af tv-overvågningen bør begrænses mest muligt. På skoler og daginstitutioner bør overvågningen således som hovedregel begrænses til udenfor åbningstiden, hvor der ikke er ansatte, elever eller andre faste brugere af lokalerne til stede.

Ved tv-overvågning af kommunens medarbejdere og andre, der fast udfører arbejde i lokalerne, skal disse have underretning efter persondatalovens § 29. 
 
Hvis der rent undtagelsesvist overvåges inden- eller udendørs arealer på skolerne og daginstitutionerne i den almindelige åbningstid, skal kommunen ligeledes give forældrene, de faste brugere samt de større børn meddelelse i henhold til persondatalovens § 29.