Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Videregivelse

Nye regler om videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder pr. 1. juli 2009

Med lov nr. 503 af 12. juni 2009 ændres forvaltningsloven og persondataloven. Lovændringen betyder en forenkling af reglerne om adgangen til at videregive oplysninger inden for den offentlige forvaltning.

Fra 1. juli 2009 regulerer persondataloven også manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

Hidtil har ren manuel videregivelse af personoplysninger været reguleret i forvaltningslovens § 28, stk. 1-3. F.eks. når oplysninger fra en manuel sag er blevet kopieret og sendt med almindelige brevpost til en anden myndighed.

Videregivelse af personoplysninger fra en myndigheds it-system har hele tiden været omfattet af persondataloven, uanset om oplysningerne sendes manuelt eller elektronisk. Det gælder f.eks., når oplysningerne indgår i et brev, som skrives i tekstbehandling og så udskrives og sendes med brevpost med det samme. Herudover er videregivelse af personoplysninger, der foretages elektronisk, omfattet af persondataloven.

Efter lovændringen vil der gælde samme adgang til at udveksle personoplysninger med en anden forvaltningsmyndighed, uafhængigt af, om der er tale om oplysninger fra myndighedernes it-systemer eller fra en manuel sag, og uanset på hvilken måde udvekslingen sker.
Klik her for at se ændringsloven.

Både fortrolige og ikke-fortrolige personoplysninger omfattes af persondataloven

I modsætning til den hidtidige regulering i forvaltningsloven omfatter persondataloven adgangen til  at videregive både fortrolige og ikke-fortrolige personoplysninger til andre forvaltningsmyndigheder.

Lovændringen betyder også en vis udvidelse af adgangen til at videregive personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder. Dette skyldes, at der er efter persondataloven er en øget mulighed for at videregive følsomme oplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til den modtagende myndigheds sagsbehandling. Det fremgår af persondatalovens § 8, stk. 2, nr. 3.

Kun videregivelse mellem danske forvaltningsmyndigheder

Ændringen af persondataloven vedrører kun videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

De tilfælde af ren manuel videregivelse af personoplysninger, som hidtil ikke har været omfattet af forvaltningslovens § 28, omfattes heller ikke nu af persondataloven. Det gælder f.eks. en eventuel ren manuel videregivelse af personoplysninger til ikke-danske myndigheder og til domstolene.

Hvilke regler gælder for manuel videregivelse?

Persondatalovens § 1, stk. 3, indeholder en udtømmende opregning af de regler i persondataloven, som gælder for manuel videregivelse mellem forvaltningsmyndigheder:

  • de grundlæggende principper i § 5, stk. 1-3,
  • behandlingsreglerne i §§ 6-8,
  • § 10 om forskning og statistik
  • § 11, stk. 1, om personnummer
  • § 38 om tilbagekaldelse af samtykke
  • § 40 om klage til tilsynsmyndigheden
  • kapitel 16 om tilsyn

Det er endvidere forudsat, at de begreber, som persondataloven bygger på, jf. § 3, også gælder for manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder. Det gælder eksempelvis kravene til samtykke. jf. persondatalovens § 3, nr. 8.

Datatilsynet som tilsynsmyndighed

Datatilsynet er efter lovændringen tilsynsmyndighed også i forhold til ren manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

Datatilsynet er ikke tilsynsmyndighed i forhold til ren manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder i de tilfælde, hvor reglerne for videregivelse findes i anden lovgivning, f.eks. den sociale retssikkerhedslov og sundhedsloven.

Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2009

Lovforslaget, som blev vedtaget af Folketinget den 29. maj 2009, kan læses her.  Datatilsynet har sammenskrevet en udgave af persondataloven, som kan ses her.

Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1500/2008 om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning. Betænkningen er tilgængelig via Justitsministeriet hjemmeside