Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Datatilsynets årsrapporter

Datatilsynet afgiver hvert år en årsrapport til fremsendelse til Finansudvalget, Rigsrevisionen og Finansministeriet.

Det formelle grundlag for udarbejdelse af årsrapporter er Finansministeriets gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. (Regnskabsbekendtgørelsen).

Årsrapportens formål og indhold

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater. Det betyder, at virksomheden i årsrapporten skal redegøre for målopfyldelse, det medgåede ressourceforbrug, dets finansiering samt aktiver og forpligtelser.

For at styrke økonomi- og resultatstyringen mellem virksomhed og departement er fokus i årsrapporten lagt på afrapporteringen af årets faglige og finansielle resultater. For de faglige resultater afrapporteres der kun på de mål, som er aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden selv.