Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Om Datatilsynet

Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med persondataloven.

Datatilsynet består af et råd - Datarådet - og et sekretariat.

Se Datatilsynets organisationsdiagram her

Sekretariatet beskæftiger omkring 35 medarbejdere (jurister, it-sikkerhedskonsulenter, kontorpersonale og studenter), der varetager Datatilsynets daglige drift under ledelse af en direktør.

 

Datatilsynets virksomhed

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger.

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage. Læs mere om hvordan du klager.

Datatilsynet afgiver høringssvar i forbindelse med en lang række lovforslag, som tilsynet får i høring.

En del af Datatilsynets virksomhed er også at føre tilsyn med behandling af personoplysninger. Datatilsynets medarbejdere foretager inspektioner hos både myndigheder og virksomheder.

Datatilsynet deltager i det internationale samarbejde på persondatabeskyttelsesområdet, f.eks. i de fælles tilsynsmyndigheder i forbindelse med Eurojust-, Schengen- og Europolsamarbejdet.

Læs mere om Datatilsynets arbejdsopgaver.

Læs om Datatilsynets mission og vision samt Datatilsynets værdier.

Yderligere information om Datatilsynets virksomhed kan findes i tilsynets årsrapporter.

Ansættelse af jurister

Ansættelse som jurist – og student – i Datatilsynet sker gennem generelt stillingsopslag på Justitsministeriets område.

Læs mere om ansættelsesproceduren på Justitsministeriets hjemmeside.

Ansættelse af øvrige medarbejdere

Ansættelse af kontorfunktionærer, IT-sikkerhedskonsulenter mv. sker ved opslag fra Datatilsynet. Eventuelle stillingsopslag kan findes under Aktuelt på forsiden.

Uopfordrede ansøgninger modtages gerne. De kan sendes til Datatilsynet, Borgergade 28,5., 1300 København K.