Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Datatilsynets årsberetninger

Datatilsynet afgiver hvert år en årsberetning om tilsynets virksomhed til Folketinget.

Årsberetningens indhold

Hertil kommer et afsnit om det internationale arbejde, som Datatilsynet i årets løb har deltaget i, samt et afsnit om sikkerhedsspørgsmål, hvori de vigtigste aktiviteter vedrørende datasikkerhed omtales.
Der er desuden et afsnit om tilsynsvirksomhed, hvor der er omtale af de inspektioner (kontrolbesøg), som Datatilsynet har foretaget i årets løb.
Siden 2004 har Datatilsynet løbende offentliggjort afgørelser på tilsynets hjemmeside i sager, som vurderes at være af generel interesse. Årsberetningerne fra 2004 og fremefter indeholder derfor kun i begrænset omfang referater af konkrete sager om behandling af personoplysninger.

Ønsker du at få tilsendt en årsberetning fra i år eller tidligere år, så ret henvendelse til Datatilsynet på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller 3319 3200.

  

Læs og udskriv

Du kan læse og udskrive årsberetningerne ved at vælge den ønskede årsberetning i boksen ude til højre.

Faktaboks

Ifølge persondatalovens § 65 afgiver Datatilsynet en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Beretningen skal offentliggøres.
Datatilsynet kan i øvrigt offentliggøre sine udtalelser.

Årsberetninger