Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Datatilsynets organisationsdiagram

 

 

Direktøren (inkl. stabsfunktioner)

 • Strategi, drift og udvikling
 • Personale/HR
 • Økonomi/budget
 • Journal
 • Intern it-drift og it-sikkerhed, herunder ISO 27001
 • Presse og anden kommunikation
 • Datarådet
 • Det Europæiske Databeskyttelsesråd
 • Samarbejde med andre (tilsyns)myndigheder

Det internationale område mv.

 • Nordisk samarbejde
 • Europæiske samarbejde, herunder OSS og Det Europæiske Databeskyttelsesråd
 • Internationalt samarbejde, herunder Europarådet, GPEN, GEA mv
 • Schengen, VIS, Eurodac, Eurojust, IMI mv.
 • Tredjelandsoverførsler, herunder BCR 
 • Teleområdet, herunder cookies mv. 
 • Markedsføring og forbrugerret 
 • Lovhøringer

Tilsyn mv. 

 • Tilsyn, herunder it-sikkerhed
 • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden
 • Konsekvensanalyser 
 • Certificering og mærkning 
 • Adfærdskodekser
 • Digital forvaltning 
 • Fremtidens teknologi mv.
 • Retshåndhævelsesloven
 • Sager vedr. Justitsministeriet/myndigheder under dette ministerium
 • Sager vedr. kommuners sletning, berigtigelse mv. 
 • Lovhøringer

Særlige områder

 • Forskning og statistik, herunder videregivelse fra forskning
 • Sundhedsområdet 
 • Arkivområdet 
 • Tilladelser til private dataansvarlige til at behandle følsomme oplysninger
 • Finansielle virksomheder 
 • Domstole
 • Retsinformation
 • Pressens forhold og massemediers informationsdatabaser
 • Sager vedr. tv-overvågning 
 • Grønland og Færøerne 
 • Lovhøringer

Generel databeskyttelse mv.

 • Forespørgsler/klager vedrørende private dataansvarlige i øvrigt
 • Forespørgsler/klager vedrørende offentlige myndigheder i øvrigt
 • Kreditoplysningsbureauer
 • Advarselsregistre mv.
 • Fortegnelseskravet
 • Retssager af/mod Datatilsynet
 • Lovhøringer