Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Datatilsynets organisationsdiagram 

Direktøren   

 • nyt retsgrundlag
 • økonomi og personale, drift og udvikling
 • internationalt samarbejde, herunder Artikel 29-gruppen

Informationssikkerhed og teknologi-enheden

 • Informationssikkerhed
 • It-sikkerhed

Tilsyns-enheden

 • Tilsyn, herunder it-sikkerhed
 • Sikkerhedsbrister
 • Digital forvaltning
 • Teleområdet, herunder cookies mv.
 • TV-overvågning
 • Tredjelandsoverførsler, herunder BCR

Special-enheden

 • Forskning og statistik, herunder videregivelse fra forskning
 • Sundhedsområdet
 • Arkivområdet
 • Finansielle virksomheder
 • Markedsføring
 • Grønland og Færøerne
 • Pressens forhold og massemediers informationsdatabaser
 • Retsinformation
 • Politi og domstole

Almen Jura-enheden

 • Klager/forespørgsler vedrørende private dataansvarlige
 • Klager/forespørgsler vedrørende offentlige myndigheder
 • Kreditoplysningsbureauer
 • Advarselsregistre og spærrelister
 • Stillingsbesættende virksomheder
 • Edb-servicebureauer