Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Internationalt arbejde

Datatilsynet deltager i internationalt samarbejde på databeskyttelsesområdet.

Tilsynet deltager bl.a. i:

  • i den arbejdsgruppe, der er nedsat i henhold til artikel 29 i databeskyttelsesdirektivet
  • de fælles kontrolinstanser for Europol (JSB Europol) og Eurojust (JSB Eurojust),
  • den fælles tilsynsmyndighed for Told-informationssystemet (JSA Customs),
  • koordinationsgrupper for tilsyn med Schengen-informationssystemet (SIS II SCG), Told-informationssystemet (CIS SCG), Eurodac (ESCG), Visum-informationssystemet (VIS SCG) og Informationssystemet for det Indre Marked (IMI SCG)
  • Europarådets arbejde samt
  • andre internationale fora.

Datatilsynet deltager desuden både i

  • Den Europæiske Konference for Datatilsynsmyndigheder og
  • Den Internationale Konference

Via punkterne i venstremenuen kan du læse mere om de enkelte arbejdsgrupper og konferencer.

Ud over de europæiske datatilsyn, som fører tilsyn med de enkelte medlemslandes overholdelse af databeskyttelsesdirektivet, findes der en lignende instans, som fører tilsyn med fællesskabsinstitutionerne – The European Data Protection Supervisor (EDPS).

Læs mere om EDPS via punktet i venstremenuen.