Kommende whistleblowerordning

Fra 17. december 2021 varetager Datatilsynet en ny whistleblowerordning, hvor man kan indberette forskellige lovovertrædelser. Her kan du læse om, hvordan ordningen forventes at komme til at fungere.

Ny lov om beskyttelse af whistleblowere

17. december 2021 træder en lov i kraft, der giver mulighed for, at man kan indberette en række lovovertrædelser til en ekstern whistleblowerordning hos Datatilsynet. Loven blev vedtaget 29. juni 2021 og er en gennemførelse af det såkaldte EU-whistleblowerdirektiv.

Loven om beskyttelse af whistleblowere stiller blandt andet krav om, at virksomheder og offentlige myndigheder af en vis størrelse skal etablere interne whistleblowerordninger. Samtidig giver loven mulighed for, at man fra dens ikrafttræden kan indberette overtrædelser til whistleblowerordningen i Datatilsynet - uanset om man har en intern whistleblowerordning eller ej.

Læs selve loven her

Hvordan kommer Datatilsynets ordning til at fungere?

Når loven træder i kraft, vil man på en separat hjemmeside, telefonisk eller ved fysisk fremmøde kunne indberette overtrædelser til den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet. Loven stiller en række krav, som Datatilsynet i øjeblikket arbejder på at kunne indfri, når ordningen træder i kraft - herunder muligheden for at indberette anonymt.

Når man som whistleblower har indberettet en overtrædelse til whistleblowerordningen, vil man få oplysninger om, hvordan der bliver fulgt op på indberetningen - herunder også en begrundelse for, hvordan der bliver fulgt op.

Hvilke overtrædelser kan man indberette?

Ifølge loven kan man indberette overtrædelser af bestemte områder af EU-retten og alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Den kommende hjemmeside vil blandt andet komme til at indeholde eksempler på, hvad der kan indberettes om til den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet.

Har du spørgsmål om interne whistleblowerordninger?

Datatilsynet kan ikke hjælpe med at vejlede om, hvordan interne whistleblowerordninger skal udformes, eller hvordan loven om beskyttelse af whistleblowere mere generelt skal anvendes. Spørgsmål om dette område kan rettes til Justitsministeriet eller til private rådgivere på området.