Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Sådan kommer du i kontakt med Datatilsynet

Telefonisk henvendelse

Du kan ringe til Datatilsynet på telefon 33 19 32 00.

• mandag kl. 9-12 og kl.13-15
• tirsdag kl. 9-12 og kl.13-15
• onsdag LUKKET
• torsdag kl. 9-12 og kl.13-15
• fredag kl. 9-12 og kl.13-15

Fra kl. 9 til kl. 12 kan vi hjælpe dig med svar på status i din sag, hvordan du udfylder og indsender blanketter til anmeldelse og guide dig til at finde yderligere information på hjemmesiden.

Fra kl. 13 til kl. 15 kan vi hjælpe dig med svar på generelle og specifikke juridiske spørgsmål inden for Datatilsynets sagsområder herunder de persondataretlige regler.

Du skal være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kommer til at tale med den medarbejder, der behandler din sag.

Du kan få vejledning over telefonen, men vi kan ikke træffe egentlige afgørelser, hvis du ringer til os.

Hvis du mener, at en myndighed, virksomhed, organisation eller person behandler oplysninger om dig i strid med lovgivningen, så tag kontakt dertil først og få deres forklaring på sagen.

Datatilsynet får dagligt mange opkald. På visse tidspunkter i løbet af dagen og ugen er der rigtig mange, der ringer til os. Derfor kan du komme til at opleve ventetid, selvom vi har mange medarbejdere ved telefonerne. Det er ikke kun antallet af opkald, der afgør den aktuelle ventetid, og dit nummer i telefonkøen er heller ikke afgørende for, hvor mange minutter du venter. Ventetiden afhænger også af, hvor lang tid de enkelte samtaler tager.

Hvis du har oplysninger til din sag, skal du sende oplysningerne til os helst via e-mail til adressen dt@remove-this.datatilsynet.dk Husk altid at oplyse sagens journalnummer, når du skriver til Datatilsynet i forbindelse med din sag. Hvis din meddelelse er af fortrolig karakter, kan du skrive til os fra din digitale postkasse på www.borger.dk

Skriv til os via Digital Post!

Bemærk: En digital post kan blive blokeret af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis din digitale post indeholder bestemte filtyper (fx .exe .com .zip .rar) kan den blive blokeret, og Datatilsynet vil dermed ikke modtage den digitale post.

Du kan skrive til os fra din digitale postkasse på www.borger.dk

Log ind på Digital Post med din NemID og vælg ”Skriv ny post”. Du kan nu vælge Datatilsynet som modtager og skrive til os.

Vi forsøger så vidt muligt at besvare henvendelser telefonisk. Du bedes derfor skrive dit telefonnummer i din henvendelse.

Fremsendelsen af digital post fra Borger.dk sker sikkert (krypteret).

Når du skriver til os, vil din henvendelse og de oplysninger, som du sender ind, blive registreret i Datatilsynets elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

E-mail

Bemærk: En e-mail kan blive blokeret af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis din e-mail indeholder bestemte filtyper (fx .exe .com .zip .rar) kan den blive blokeret, og Datatilsynet vil dermed ikke modtage e-mailen.

Du kan kontakte Datatilsynet via e-mail til Datatilsynets hovedpostkasse, dt@remove-this.datatilsynet.dk

Fremsendelse af almindelig e-mail sker ikke krypteret. Vi foreslår derfor, at du bruger Digital Post via Borger.dk eller almindelig post, hvis du vil sende oplysninger, som du synes bør beskyttes, f.eks. oplysninger om private forhold.

Datatilsynet benytter kun e-mail til besvarelse af en henvendelse, hvis der er tale om en generel forespørgsel, der ikke kræver partshøring o.lign.

Henvendelser besvares ikke på e-mail, hvis svaret indeholder fortrolige oplysninger. Datatilsynet kan derfor have behov for at få oplyst dit navn og postadresse, så svaret kan fremsendes med almindelig post.

Krypteret e-mail

Bemærk: En krypteret e-mail kan blive blokeret af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis din e-mail indeholder bestemte filtyper (fx .exe .com .zip .rar) kan den blive blokeret, og Datatilsynet vil dermed ikke modtage e-mailen.

Du kan sende krypteret e-mail til Datatilsynets hovedpostkasse, dt@remove-this.datatilsynet.dk ved at anvende Datatilsynets offentlige certifikat sammen med noget særlig software. Dog skal du være opmærksom på, at emnefeltet i e-mailen ikke krypteres.

Hvordan du bærer dig ad med at sende krypteret e-mail, kan du læse om på 'nemid.nu' her. Ved problemer henvises du til supporten på 'nemid.nu'.

Du kan hente Datatilsynets offentlige certifikat på 'service.nemid.nu' her. For at finde Datatilsynets certifikat skal du søge på "dt@remove-this.datatilsynet.dk" (uden anførselstegn). Dernæst vises mulighederne for download af certifikatet. Hvis søgefunktionen ikke virker, eller du har problemer med at bruge certifikatet, henvises du til supporten på 'service.nemid.nu'.

Datatilsynet kan sende og modtage krypteret e-mail.

Krypteret e-mail giver mulighed for, at Datatilsynet kan besvare en henvendelse elektronisk, hvor besvarelsen indeholder oplysninger af fortrolig karakter. Datatilsynet vil kun besvare din henvendelse via krypteret e-mail, såfremt du selv har henvendt dig på denne måde, eller har anmodet om en sådan besvarelse.

Signeret e-mail
Hvis en e-mail til Datatilsynet er signeret med en personlig NemID, vil der automatisk blive foretaget et opslag hos Nets for at hente det tilhørende personnummer (CPR-nummer). Om nødvendigt vil oplysning om postadresse blive indhentet fra CPR. Dette sker for at sikre, at Datatilsynet i en elektronisk korrespondance ikke udleverer eventuelle personoplysninger til uvedkommende.

Datatilsynet behandling af elektroniske henvendelser
Henvendelser, som Datatilsynet modtager via internettet, f.eks. via Digital Post eller e-mail, udskrives. De opbevares og behandles på lige fod med de henvendelser, som Datatilsynet modtager med almindelig post og telefax.

Det vil sige, at henvendelsen indgår i en sag i Datatilsynet, og er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.

Desuden registreres henvendelsen i Datatilsynets journalsystem.

Den elektroniske udgave af henvendelsen slettes normalt fra Datatilsynets indbakke senest én måned efter modtagelsen.

Brev
Du kan naturligvis altid skrive et almindeligt brev til Datatilsynet. Adressen er: Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Fax
Du er også velkommen til at sende en fax. Datatilsynets faxnummer er: 33 19 32 18.

Vi anbefaler, at du kun bruger faxen, hvis der er tale om korte og hastende henvendelser. Brug aldrig faxen til at sende meddelelser af meget fortrolig karakter.

 

 

Adresse m.v.

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18

dt@remove-this.datatilsynet.dk

Telefontid

Mandag kl. 9-12 og 13-15

Tirsdag kl. 9-12 og 13-15

Onsdag LUKKET

Torsdag kl. 9-12 og 13-15

Fredag kl. 9-12 og 13-15

Elektronisk fakturering

Datatilsynets EAN-nummer: 5798000066014

Pressekontakt

Alle pressehenvendelser rettes til den presseansvarlige:

Anders Due

ad@remove-this.datatilsynet.dk

Tlf. 33 19 32 23

Mobil: 40 79 89 97