Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Spørgsmål som Datatilsynet ikke kan hjælpe med

Datatilsynet kan ikke tage stilling til eller hjælpe med alle spørgsmål, der handler om personoplysninger. Her er en oversigt over, hvem du kan kontakte med forskellige spørgsmål:

Offentliggørelse i medierne
Når aviser, blade og tv skriver om eller viser billeder af personer, er det normalt ikke noget, du kan klage til Datatilsynet over.

Mediernes behandling af personoplysninger er ikke omfattet af persondataloven og Datatilsynets tilsynskompetence.

I nogle tilfælde kan Pressenævnet behandle en klage. Du kan læse mere på Pressenævnets hjemmeside: http://www.pressenaevnet.dk/Forside.aspx

Offentliggørelse af hemmeligt telefonnummer 
Hvis en nummeroplysningstjeneste, f.eks. De Gule Sider, Krak, Eniro, offentliggør oplysninger om hemmeligt nummer, skal du rette henvendelse til dit teleselskab eller den pågældende nummeroplysningstjeneste, hvis du vil have stoppet offentliggørelsen. 

Hvis du har spørgsmål eller vil klage i den forbindelse, kan du kontakte Energistyrelsen. 

Energistyrelsens hjemmeside: http://www.ens.dk/

Forkerte nummeroplysninger
Hvis en nummeroplysningstjeneste, f.eks. De Gule Sider, Krak, Eniro mv., offentliggør forkerte oplysninger om dit telefonnummer, adresse osv., skal du rette henvendelse til dit teleselskab eller den pågældende nummeroplysningstjeneste, hvis du vil have rettet oplysningerne. 

Hvis du har spørgsmål eller vil klage i den forbindelse, kan du kontakte Energistyrelsen.

Energistyrelsens hjemmeside: http://www.ens.dk/

Klage over spam
Hvis du vil klage over spam, kan du rette henvendelse til Forbrugerombudsmanden. 

Du kan læse mere på Forbrugerombudsmandens hjemmeside: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Om-Forbrugerombudsmanden/klagevejledning

Indsigt i og videregivelse af helbredsoplysninger/patientjournaler
Hvis du vil klage i sager om aktindsigt (indsigt) eller videregivelse af helbredsoplysninger efter reglerne i sundhedsloven, kan du kontakte Patientombuddet.

Du kan læse mere om klage til Styrelsen for Patientsikkerhed her: http://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet

Sociale netværk
Datatilsynet kan ikke altid hjælpe, når der bliver offentliggjort personoplysninger på sociale netværk. Du kan læse mere om sociale netværk og persondataloven her: http://www.datatilsynet.dk/borger/sociale-netvaerk/naar-du-offentliggoer-oplysninger/

Domstolenes behandling af personoplysninger
Hvis du har spørgsmål til domstolenes behandling af personoplysninger, kan du kontakte Domstolsstyrelsen for at høre nærmere. 

Domstolsstyrelsens hjemmeside: 
http://www.domstol.dk/om/organisation/domstolsstyrelsen/Pages/default.aspx/

Identitetstyveri
Hvis du har været udsat for identitetstyveri – f.eks. ved at en anden person har misbrugt dit navn eller personnummer til at optage et lån – kan Datatilsynet ikke hjælpe dig. Du bør i stedet anmelde tyveriet til politiet.

Du kan læse mere om identitetstyveri på hjemmesiden www.borger.dk, hvor du også kan se 10 gode råd til, hvordan du minimerer risikoen for identitetstyveri.