Planlagte tilsyn indtil udgangen af 2018

Dato: 27-06-2018

Her kan du læse, hvilke temaer Datatilsynet vil fokusere på i de planlagte tilsyn resten af året.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Vores arbejdsfelt er bredt og varieret og spænder fra at vejlede og rådgive til at behandle klagesager og ansøgninger om tilladelse til at behandle personoplysninger, ligesom vi også hvert år gennemfører forskellige typer af tilsyn hos myndigheder og virksomheder og deltager i bl.a. det fælles europæiske samarbejde om databeskyttelse.

Når det gælder de forskellige typer af tilsyn, så foretager Datatilsynet hvert år et antal planlagte tilsyn, hvor vi i første omgang finder frem til, hvilke temaer og myndigheder / virksomhedsbrancher tilsynene skal dække, og herefter finder vi så frem til de enkelte dataansvarlige, som skal være genstand for vores tilsyn. Vi tager hvert år også altid et antal ekstra sager op på eget initiativ (ad hoc tilsyn) som følge af konkrete hændelser.  I 2018 har vi således indtil videre taget 27 sager op til behandling, efter at vi bl.a. var blevet kontaktet af journalister, bekymrede borgere mv.

Når det gælder de planlagte tilsyn, har Datatilsynet indtil udgangen af i år valgt at fokusere på følgende temaer:

  • Behandlingsgrundlag og persondatasikkerheden hos private virksomheder
  • Sletning af personoplysninger hos private virksomheder  
  • Anvendelse af databehandlere hos kommunerne 
  • Persondatasikkerheden i større it-systemer på sundhedsområdet
  • Udpegning af databeskyttelsesrådgiver – offentlige myndigheder og en række private virksomheder
  • Udarbejdelse af en fortegnelse hos kommunerne
  • De registreredes rettigheder efter retshåndhævelsesloven
  • Databehandlingsaktiviteter i forhold til en række EU-informationssystemer

Læs hele tilsynsplanen her.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om vores tilsynsvirksomhed her.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Datatilsynets presseansvarlige Anders Due på tlf. 40 41 30 23 eller ad@datatilsynet.dk