Ny afgørelse: Modelaftale – samtykke eller kontrakt?

Dato: 27-09-2018

Afgørelsen fastslår, at en modelaftale havde karakter af en kontrakt og ikke et samtykke i databeskyttelsesforordningens forstand, som kan trækkes tilbage.

Datatilsynet har behandlet en klage, hvor en fotograf nægtede at slette billeder, herunder billeder af mere intim karakter, med henvisning til at parterne havde indgået en gyldig aftale.

Datatilsynet traf den 10. september 2018 afgørelse i sagen. Datatilsynet fandt bl.a., at behandlingen af oplysninger i form af billeder skete på baggrund af en kontrakt og ikke et databeskyttelsesretligt samtykke, som kan trækkes tilbage. Efter tilsynets opfattelse havde fotografen således et lovligt grundlag for at behandle oplysningerne, og klager havde derfor ikke krav på at få billederne slettet.

Datatilsynet bemærkede i øvrigt i sagen, at tilsidesættelse af en aftale hører under domstolene, da tilsynet ikke har kompetence til at tage stilling til gyldigheden af en aftale.

Læs hele afgørelsen her.