Ny afgørelse: Offentliggørelse af oplysninger fra offentlige registre

Dato: 27-09-2018

Afgørelsen fastslår, at oplysninger indhentet fra offentligt tilgængelige registre som udgangspunkt lovligt kan offentliggøres.

Datatilsynet har behandlet en klage over, at der på virksomheden Lassos hjemmesiden www.lasso.dk offentliggøres oplysninger indhentet fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Virksomheden havde afvist at imødekomme en indsigelse fra klager mod, at klagers tidligere tilknytning til en række virksomheder fremgår af lasso.dk, når der søges på klagers navn.

Datatilsynet traf den 13. august 2018 afgørelse i sagen. Datatilsynet fandt, at oplysningerne, der var indhentet fra CVR, lovligt kan offentliggøres. Datatilsynet fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at imødekomme klagers indsigelse mod den ellers lovlige behandling, da klager ikke havde anført grunde, der vedrører dennes særlige situation. 

Læs hele afgørelsen her.