Ny afgørelse: Påbud til DK Hostmaster

Dato: 05-04-2019

Datatilsynet har meddelt påbud til DK Hostmaster A/S om at ophøre med at offentliggøre personoplysninger om fuldmægtige for domænenavnsregistranter i WHOIS-databasen.

Datatilsynet har behandlet en klage, hvor en person, der arbejder i en it-funktion, ofte varetager hvervet som fuldmægtig for en eller flere domænenavnsregistranter. I den forbindelse er vedkommendes personoplysninger blevet offentliggjort af DK Hostmaster i WHOIS-databasen.

Datatilsynet traf den 28. marts 2019 afgørelse i sagen og meddelte DK Hostmaster påbud om, at ophøre med at offentliggøre personoplysninger om klager som fuldmægtig for en eller flere domænenavnsregistranter samt personoplysninger om fuldmægtige for domænenavnsregistranter i øvrigt.

Efter Datatilsynets opfattelse var offentliggørelsen af disse oplysninger ikke nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse, ligesom behandlingen af oplysningerne ikke var begrænset til det nødvendige i forhold til de formål, hvortil oplysningerne blev behandlet.

Læs afgørelsen her.