Opdateret vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande

Dato: 28-06-2019

Datatilsynet har, blandt andet som følge af de opdaterede vejledninger fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) og EU-Kommissionens sektorspecifikke godkendelse af Japan som sikkert tredjeland, valgt at opdatere vejledningen om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Vejledningen er henvendt til dig, der påtænker at overføre personoplysninger til tredjelande, og mangler et overblik over hvad der kræves og hvilke redskaber, der kan anvendes i den forbindelse.

Afsnittet om de fire essentielle europæiske garantier, som er nærmere omtalt i Justitsministeriets betænkning fra maj 2017 om databeskyttelsesforordningen, og som derfor også var en del af Datatilsynets tidligere offentliggjorte vejledning fra september 2017, er udgået. Dette skyldes bl.a., at EDPB påtænker at opdatere arbejdspapiret om de fire essentielle europæiske garantier, ligesom EU-Domstolens afgørelse i Schrems II sagen kan have en væsentlig indvirkning på retstilstanden på dette område.

Datatilsynet er i øvrigt aktivt involveret i dette opdateringsarbejde, som forventes indledt i løbet af den 2. halvdel af 2019. Du kan læse hele EDPB’s arbejdsprogram her. 

Læs den opdaterede vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande