Datatilsynet indstiller PrivatBo til bøde

Dato: 04-08-2020

PrivatBo er blevet anmeldt til politiet, da Datatilsynet vurderer, at administrationsselskabet ikke har levet op til kravene om et passende sikkerhedsniveau i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Datatilsynet har indstillet PrivatBo A.M.B.A. af 1993 til en bøde på 150.000 kr. efter videregivelse af lejeres fortrolige oplysninger.

I 2018 bistod PrivatBo – som administrationsselskab – en boligfond med et påtænkt salg af tre ejendomme. PrivatBo tilvejebragte i den anledning materiale til de omhandlede ejendomme, som blev uddelt til beboerne i de pågældende ejendomme på i alt 424 USB-nøgler. PrivatBo var imidlertid ikke opmærksom på, at der for en del af de udleverede lejekontrakter var knyttet dokumenter, som indeholdt personoplysninger af fortrolig karakter, og som ikke burde have været videregivet.

”I en sag som den pågældende er det vores vurdering, at PrivatBo som minimum burde have gennemgået tilbudsmaterialet, før det blev udleveret til andre. Vi hæfter os i den forbindelse særligt ved, at der var risiko for at videregive oplysninger af fortrolig karakter til bl.a. naboer, og at dette kunne indebære et betydeligt ubehag for de pågældende lejere, herunder for tab af omdømme,” siger Frederik Viksøe Siegumfeldt, kontorchef for tilsynsenheden i Datatilsynet, og tilføjer:

”Helt generelt er det sådan, at når man som virksomhed behandler folks personoplysninger, har man også et ansvar for at sikre, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab. I dette tilfælde mener vi ikke, PrivatBo har gjort nok for at undgå, at personoplysningerne blev videregivet.”

Datatilsynet har således vurderet, at PrivatBo ikke har levet op til kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 32 om at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. På baggrund af sagens karakter har tilsynet derfor valgt at politianmelde PrivatBo for den utilsigtede videregivelse af personoplysninger, der skete som led i udleveringen af de 424 USB-nøgler.

Datatilsynet har herudover fundet grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at PrivatBo efterfølgende – i forbindelse med samme tilbudspligt – utilsigtet udleverede en oversigt over indestående deposita og forudbetalt leje, og i nogle tilfælde oplysninger om udlæg i deposita, fordelt på lejemålenes adresse til beboere i en anden ejendom end den, som var omfattet af den pågældende tilbudspligt. Den utilsigtede videregivelse af disse oplysninger skete til trods for, at PrivatBo havde antaget et eksternt revisionsselskab med henblik på at kvalitetssikre materialet.

Vil du vide mere?

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikationskonsulent Anders Due på tlf. 29 49 32 83.