EU-Domstolen har afsagt dom i sagen C-311/18 ”Schrems II”

Dato: 16-07-2020

EU-Domstolen har i dag den 16. juli 2020 afsagt dom i den såkaldte ”Schrems II-sag”, som bl.a. vedrører brugen af EU-Kommissionens standardkontrakter.

Du kan læse dommen her  på engelsk.

 

Det følger af pressemeddelelsen fra EU-Domstolen, at […]

 

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.

 

Datatilsynet vil nu i samarbejde med de andre tilsynsmyndigheder i EU foretage en nærmere analyse af dommen og dens konsekvenser.

 

Nærmere orientering fra Datatilsynet om dommen vil snarest muligt blive lagt ud på Datatilsynets hjemmeside under nyheder .

 

Kontaktperson for yderligere oplysninger

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Chefkonsulent Anders Aagaard på telefonnummer 29 49 32 96.