Ny afgørelse: Tilsyn med Fynbus I/S’ behandling af oplysninger om rejsende

Dato: 13-07-2020

Datatilsynet udtaler kritik og alvorlig kritik af Fynbus I/S, fordi de ikke i tilstrækkeligt omfang har iagttaget oplysningspligten i flere af deres tjenester, som indsamler personoplysninger, herunder oplysninger om kunders rejsehistorik.

Datatilsynet indledte i efteråret 2019 et skriftligt tilsyn med Fynbus I/S. Tilsynet fokuserede på Fynbus’ iagttagelse af oplysningspligten i forbindelse med indsamling af oplysninger om kunders rejsehistorik.

Datatilsynet har fundet, at Fynbus I/S ikke har iagttaget oplysningspligten i forbindelse med indsamling af personoplysninger i tre ud af fem app- eller web-tjenester, fordi de påkrævede oplysninger ikke bliver ”givet” til kunderne i forbindelse med indsamlingen. Kunderne har derimod selv skullet fremsøge oplysningerne på hjemmesiden.

Datatilsynet har på den baggrund fundet grundlag for at udtale kritik.

Datatilsynet har derudover fundet, at Fynbus I/S’ privatlivspolitik for to af tjenesterne ikke indeholder tilstrækkelig information til at kunne opfylde oplysningspligten, hvilket Datatilsynet ligeledes udtaler kritik for.

Endelig har tilsynet fundet, at Fynbus I/S’ privatlivspolitik for én af tjenesterne er særdeles mangelfuld. Tilsynet har på den baggrund fundet anledning til at udtale alvorlig kritik for manglende efterlevelse af oplysningspligten.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her