Seks gode råd: Registrering af restaurantgæsters oplysninger

Dato: 09-09-2020

Sundhedsmyndighederne opfordrer restauranter til at registrere gæsters navne og kontaktoplysninger med henblik på smitteopsporing. Her giver Datatilsynet nogle råd til, hvordan dette kan gøres inden for reglerne.

På baggrund af den stigende smitte med COVID-19 har sundhedsmyndighederne opfordret restauranter, cafeer o.l. til at foretage en frivillig registrering af gæsters navne og kontaktoplysninger, så disse kan bruges til efterfølgende opsporing, hvis en af gæsterne viser sig at være smittet.

Datatilsynet giver her seks gode råd til, hvordan restauranter og cafeer kan gøre det inden for rammerne af de databeskyttelsesretlige regler (herunder GDPR):

  • Lad det være frivilligt: Det skal være den enkelte gæsts valg, om vedkommende ønsker at registrere sine oplysninger. Og det skal være reelt frivilligt - det vil sige, at der ikke må være nogen ulempe for gæsten ved ikke at gøre det.
  • Oplys om formålet: Gør det klart for gæsterne, hvad der registreres, hvad det skal bruges til, og hvor længe det opbevares. Hvis man benytter sig at fx et online-bookingsystem, bør man også her oplyse om, hvis oplysningerne fra bookingen vil kunne blive brugt til smitteopsporing.
  • Registrer kun det nødvendige: Der vil normalt være tale om navn, kontaktoplysniger og det tidsrum, man har opholdt sig på restauranten - og afhængig af lokalets størrelse evt. også, hvor man har siddet henne.
  • Pas på oplysningerne: Sørg for, at uvedkommende ikke får adgang til de oplysninger, der bliver registreret.
  • Brug ikke oplysningerne til andet: Oplysningerne må kun bruges til smitteopsporing efter behov - og ikke til fx efterfølgende markedsføring eller andre formål.
  • Slet oplysningerne løbende: Når oplysningerne ikke længere er relevante ift. smitteopsporing, skal de slettes.

Når oplysningerne er registreret, har gæsterne derudover en række rettigheder, som restauranter og cafeer bør være opmærksomme på.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, er du velkommen til at ringe til Datatilsynet.

For spørgsmål om smitteopsporing henviser Datatilsynet til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.