Vejledning om samtykke er opdateret

Dato: 05-05-2021

Datatilsynet har opdateret vejledningen om samtykke med uddybninger, præciseringer og aktuel praksis.

Datatilsynet bestræber sig på løbende at opdatere vores vejledninger, så de fortsat er aktuelle og anvendelige, og derfor har vi opdateret vores samtykkevejledning. Formålet med vejledningen er at give en introduktion til reglerne om samtykke som behandlingsgrundlag efter databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Hvad er så nyt i vejledningen?

  • Vejledningen er nu blevet uddybet med Datatilsynets praksis.
  • Det fremgår nu klart, at offentlige myndigheder som udgangspunkt ikke kan behandle personoplysninger på baggrund af samtykke. Endvidere er det blevet uddybet, at krav om ”samtykke” fra borgerne i anden lovgivning ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at behandlingen af personoplysninger skal ske på baggrund af et samtykke.
  • Eksempel 8 er blevet ændret. Dette er ikke et udtryk for, at det tidligere eksempel 8 var forkert, men vi har i tilsynet konstateret, at eksemplet har givet anledning til misforståelser. Derfor har vi lavet et nyt eksempel, der er med til at forklare, hvornår et samtykke er specifikt.
  • Det fremgår nu også, at det, at man scroller eller swiper igennem en hjemmeside eller anden tilsvarende brugeraktivitet på en hjemmeside, ikke anses for en utvetydig viljestilkendegivelse.
  • Tjeklisten har fået et nyt udseende, som betyder, at den er mere brugbar som reel tjekliste, da man nu kan printe eller kopiere denne og bruge den direkte
  • Endelig er vejledningens tidligere afsnit 5 om overgang fra persondataloven til databeskyttelsesforordningen blevet fjernet. Det er fortsat Datatilsynets opfattelse, at de, der før 25. maj 2018 behandlede personoplysninger på baggrund af et samtykke, ikke skulle indhente samtykker på ny, hvis samtykket var i overensstemmelse med betingelserne i databeskyttelsesforordningen. Afsnittet er alene fjernet, da det er Datatilsynets vurdering, at dette ikke længere er relevant næsten tre år efter databeskyttelsesforordningen begyndte at finde anvendelse.

Datatilsynet har allerede truffet flere afgørelse om samtykke, som du kan finde her på vores hjemmeside. Datatilsynet har også for nyligt truffet afgørelse om bl.a. en samtykkeløsning i forbindelse med et tilsyn med Matas. Du kan læse denne afgørelse her.

Vil du vide mere?

Læs den opdaterede vejledning om samtykke.

Hør episoden i Datatilsynets podcast, som handler om samtykke.