Formålet med at statistikken

Med statistikken vil Datatilsynet gerne vise:

  • Antallet af anmeldelser om brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet
  • Hvilke typer af brud på persondatasikkerheden danske virksomheder og myndigheder oplever

Datatilsynet kategoriserer de modtagne brud ud fra hvilke informationssikkerhedsmæssige trusler, som bruddene vedrører. Statistikken kan derfor give et indblik i hvilke trusler mod sikkerheden, der kan resultere i brud på persondatasikkerheden. Viden om relevante trusler og risici mod it-sikkerheden er et vigtigt element i effektiv forebyggelse af brud. Denne viden kan både bruges af Datatilsynet og andre myndigheder i den fælles vejledningsindsats omkring effektive tiltag, der understøtter god persondatasikkerhed og it-sikkerhed generelt. Statistik over hvornår det går galt kan i sig selv udgøre en sårbarhed, som potentielt kan misbruges. Derfor er den statistiske visning indenfor den enkelte sektor begrænset.