• Forbud til TDC om optagelse af telefonsamtaler uden samtykke

  Publiceret 08-04-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har meddelt TDC A/S et midlertidigt forbud imod at optage telefonsamtaler til intern træningsbrug, indtil der er skabt en teknisk løsning, som gør..

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2019/apr/forbud-til-tdc-om-optagelse-af-telefonsamtaler-uden-samtykke/
 • Offentliggørelse af personoplysninger om fuldmægtige for domæneregistranter

  Publiceret 28-03-2019
  Afgørelse

  Datatilsynet har meddelt påbud til DK Hostmaster A/S om at ophøre med at offentliggøre personoplysninger om fuldmægtige for domænenavnsregistranter i WHOIS-data..

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2019/mar/offentliggoerelse-af-personoplysninger-om-fuldmaegtige-for-domaeneregistranter/
 • Tilsyn med Taxa 4x35's behandling af personoplysninger

  Publiceret 18-03-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Knap 9 mio. personhenførbare taxature er blevet gemt uden et sagligt formål, vurderer Datatilsynet.

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2019/mar/tilsyn-med-taxa-4x35s-behandling-af-personoplysninger/
 • Klage over Wash World ApS’ håndtering af den registreredes anmodning om indsigt i tv-overvågningsoptagelser

  Publiceret 05-03-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at den registreredes anmodning om indsigt i tv-overvågningsoptagelser ikke er behandlet i overensstemmelse med reglerne..

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2019/mar/klage-over-wash-world-aps-haandtering-af-den-registreredes-anmodning-om-indsigt-i-tv-overvaagningsoptagelser/
 • Klage over TDC's registrering af trafik- og lokaliseringsdata

  Publiceret 11-02-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  På baggrund af en klage over registrering af trafik- og lokaliseringsdata udtaler Datatilsynet alvorlig kritik af, at TDC's behandling af personoplysninger ikke..

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2019/feb/klage-over-tdcs-registrering-af-trafik-og-lokaliseringsdata/
 • Klage over manglende indsigt i sikkerhedslog

  Publiceret 19-12-2018
  Afgørelse

  Datatilsynet har afvist at indlede en klagesag over manglende indsigt i udtræk af Skattestyrelsens sikkerhedslog, da Datatilsynet anser klagen for åbenbart grun..

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2018/dec/klage-over-manglende-indsigt-i-sikkerhedslog/
 • Tilsyn med behandling af personoplysninger i Direktoratet for Kriminalforsorgen

  Publiceret 12-12-2018
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  På baggrund af et tilsyn hos Direktoratet for Kriminalforsorgen konkluderer Datatilsynet blandt andet, at der ikke var taget endelig stilling til fordelingen af..

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2018/dec/tilsyn-med-behandling-af-personoplysninger-i-direktoratet-for-kriminalforsorgen/
 • Klage over manglende sletning

  Publiceret 10-09-2018
  Afgørelse Private virksomheder

  Afgørelsen fastslår, at en modelaftale havde karakter af en kontrakt og ikke et samtykke i databeskyttelsesforordningens forstand, som kan trækkes tilbage.

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2018/sep/klage-over-manglende-sletning/
 • Klage over Lasso X ApS’ behandling af oplysninger

  Publiceret 13-08-2018
  Afgørelse Private virksomheder

  Afgørelsen fastslår, at oplysninger indhentet fra offentligt tilgængelige registre som udgangspunkt lovligt kan offentliggøres.

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2018/aug/klage-over-lasso-x-aps-behandling-af-oplysninger/
 • SKAT's brug af ulovligt fremskaffede oplysninger

  Publiceret 17-05-2018
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  J.nr. 2018-32-0065 Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at SKAT behandler oplysninger om klager i strid med persondatalovens § 5, stk

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2018/maj/skats-brug-af-ulovligt-fremskaffede-oplysninger/
Søg i arkivet