• Klage over behandlingssikkerhed

  Publiceret 07-10-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  På baggrund af en klage har Datatilsynet vurderet, at brugen af krypteringsformen oppurtunistisk TLS uden yderligere kontrol i et konkret tilfælde ikke var en t..

 • Logning af beboeres nøglebrikker

  Publiceret 20-08-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  I et konkret tilfælde fandt Datatilsynet, at et boligselskabs logning af beboernes nøglebrikker var i strid med databeskyttelsesreglerne. Datatilsynet har imidl..

 • Afklaring af dataansvar

  Publiceret 12-08-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Københavns Universitet er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der udføres af medicinstuderende, der i praktikforløb optager egne konsultation..

 • Afslutning af planlagt tilsyn hos Randers Kommune

  Publiceret 05-08-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af, at Randers Kommune ikke har efterlevet databeskyttelsesforordningens krav i forbindelse med brugen af databehandlere..

 • Afslutning af planlagt tilsyn hos Viborg Kommune

  Publiceret 05-08-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af, at Viborg Kommune ikke har efterlevet databeskyttelsesforordningens krav i forbindelse med brugen af databehandlere.

 • Ny udtalelse om offentligt tilgængelige personoplysninger på Lectio.dk

  Publiceret 16-07-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Offentliggørelsen af personoplysninger om tidligere og nuværende læreres og elevers skemaer i Lectio er ikke sket i overensstemmelse med de databeskyttelsesretl..

 • Tilsyn med Politiklagemyndighedens behandling af personoplysninger

  Publiceret 12-07-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Resumé Den Uafhængige Politiklagemyndighed var blandt de myndigheder, som Datatilsynet i 2018 havde udvalgt til tilsyn efter retshåndhævelsesloven –

 • Afslutning af planlagt tilsyn hos Forsvarsministeriets Auditørkorps

  Publiceret 09-07-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet har netop afsluttet et planlagt tilsyn hos Forsvarsministeriets Auditørkorps i oktober 2018, hvor tilsynet havde særligt fokus på de registreredes..

 • Klage over manglende sletning

  Publiceret 09-07-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Det var i et konkret tilfælde i strid med reglerne om udøvelsen af de registreredes rettigheder, at en kommune først besvarede en borgers anmodning om sletning..

 • Klage over manglende kryptering

  Publiceret 02-07-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  I en konkret sag om kryptering af e-mails havde Lowell Danmark A/S foretaget en risikovurdering, hvor fremgangsmåden blev vurderet som en passende sikkerhedsfor..

Søg i arkivet