Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Tilsyn med behandling af personoplysninger i Direktoratet for Kriminalforsorgen

  Publiceret 12-12-2018
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  På baggrund af et tilsyn hos Direktoratet for Kriminalforsorgen konkluderer Datatilsynet blandt andet, at der ikke var taget endelig stilling til fordelingen af..

 • Klage over manglende sletning

  Publiceret 10-09-2018
  Afgørelse Private virksomheder

  Afgørelsen fastslår, at en modelaftale havde karakter af en kontrakt og ikke et samtykke i databeskyttelsesforordningens forstand, som kan trækkes tilbage.

 • Klage over Lasso X ApS’ behandling af oplysninger

  Publiceret 13-08-2018
  Afgørelse Private virksomheder

  Afgørelsen fastslår, at oplysninger indhentet fra offentligt tilgængelige registre som udgangspunkt lovligt kan offentliggøres.

 • SKAT's brug af ulovligt fremskaffede oplysninger

  Publiceret 17-05-2018
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor [klager] har rettet henvendelse til Datatilsynet og klaget over SKATs behandling af oplysninger om

Søg i arkivet