• Klage over manglende indsigt i sikkerhedslog

  Publiceret 19-12-2018
  Afgørelse

  Datatilsynet har afvist at indlede en klagesag over manglende indsigt i udtræk af Skattestyrelsens sikkerhedslog, da Datatilsynet anser klagen for åbenbart grun..

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2018/dec/klage-over-manglende-indsigt-i-sikkerhedslog/
 • Tilsyn med behandling af personoplysninger i Direktoratet for Kriminalforsorgen

  Publiceret 12-12-2018
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  På baggrund af et tilsyn hos Direktoratet for Kriminalforsorgen konkluderer Datatilsynet blandt andet, at der ikke var taget endelig stilling til fordelingen af..

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2018/dec/tilsyn-med-behandling-af-personoplysninger-i-direktoratet-for-kriminalforsorgen/
 • Klage over manglende sletning

  Publiceret 10-09-2018
  Afgørelse Private virksomheder

  Afgørelsen fastslår, at en modelaftale havde karakter af en kontrakt og ikke et samtykke i databeskyttelsesforordningens forstand, som kan trækkes tilbage.

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2018/sep/klage-over-manglende-sletning/
 • Klage over Lasso X ApS’ behandling af oplysninger

  Publiceret 13-08-2018
  Afgørelse Private virksomheder

  Afgørelsen fastslår, at oplysninger indhentet fra offentligt tilgængelige registre som udgangspunkt lovligt kan offentliggøres.

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2018/aug/klage-over-lasso-x-aps-behandling-af-oplysninger/
 • SKAT's brug af ulovligt fremskaffede oplysninger

  Publiceret 17-05-2018
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  J.nr. 2018-32-0065 Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at SKAT behandler oplysninger om klager i strid med persondatalovens § 5, stk

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2018/maj/skats-brug-af-ulovligt-fremskaffede-oplysninger/
Søg i arkivet