• Klage over Lasso X ApS’ behandling af oplysninger

    Publiceret 13-08-2018
    Afgørelse Private virksomheder

    Afgørelsen fastslår, at oplysninger indhentet fra offentligt tilgængelige registre som udgangspunkt lovligt kan offentliggøres.

    https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2018/aug/klage-over-lasso-x-aps-behandling-af-oplysninger/
Søg i arkivet