• SKAT's brug af ulovligt fremskaffede oplysninger

    Publiceret 17-05-2018
    Afgørelse Offentlige myndigheder

    J.nr. 2018-32-0065 Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at SKAT behandler oplysninger om klager i strid med persondatalovens § 5, stk

    https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2018/maj/skats-brug-af-ulovligt-fremskaffede-oplysninger/
Søg i arkivet