• Klage over manglende sletning

    Publiceret 10-09-2018
    Afgørelse Private virksomheder

    Afgørelsen fastslår, at en modelaftale havde karakter af en kontrakt og ikke et samtykke i databeskyttelsesforordningens forstand, som kan trækkes tilbage.

    https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2018/sep/klage-over-manglende-sletning/
Søg i arkivet