2020 - Maj

 • Manglende opfyldelse af oplysningspligt

  Publiceret 22-05-2020
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har på baggrund af en klage udtalt kritik af Advokatnævnets manglende opfyldelse af sin oplysningspligt over for en advokat, som nævnet havde modta..

 • Kriminalforsorgens håndtering af anmodning om indsigt

  Publiceret 11-05-2020
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet udtaler kritik af Kriminalforsorgens håndtering af en fængselsbetjents indsigtsanmodning. I forbindelse med sagen tog Datatilsynet bl.a. stilling t..

Søg i arkivet