• Afklaring af dataansvar

  Publiceret 12-08-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Københavns Universitet er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der udføres af medicinstuderende, der i praktikforløb optager egne konsultation..

 • Afslutning af planlagt tilsyn hos Randers Kommune

  Publiceret 05-08-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af, at Randers Kommune ikke har efterlevet databeskyttelsesforordningens krav i forbindelse med brugen af databehandlere..

 • Afslutning af planlagt tilsyn hos Viborg Kommune

  Publiceret 05-08-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af, at Viborg Kommune ikke har efterlevet databeskyttelsesforordningens krav i forbindelse med brugen af databehandlere.

 • Ny udtalelse om offentligt tilgængelige personoplysninger på Lectio.dk

  Publiceret 16-07-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Offentliggørelsen af personoplysninger om tidligere og nuværende læreres og elevers skemaer i Lectio er ikke sket i overensstemmelse med de databeskyttelsesretl..

 • Tilsyn med Politiklagemyndighedens behandling af personoplysninger

  Publiceret 12-07-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Resumé Den Uafhængige Politiklagemyndighed var blandt de myndigheder, som Datatilsynet i 2018 havde udvalgt til tilsyn efter retshåndhævelsesloven –

 • Afslutning af planlagt tilsyn hos Forsvarsministeriets Auditørkorps

  Publiceret 09-07-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet har netop afsluttet et planlagt tilsyn hos Forsvarsministeriets Auditørkorps i oktober 2018, hvor tilsynet havde særligt fokus på de registreredes..

 • Klage over manglende sletning

  Publiceret 09-07-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Det var i et konkret tilfælde i strid med reglerne om udøvelsen af de registreredes rettigheder, at en kommune først besvarede en borgers anmodning om sletning..

 • Klage over manglende kryptering

  Publiceret 02-07-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  I en konkret sag om kryptering af e-mails havde Lowell Danmark A/S foretaget en risikovurdering, hvor fremgangsmåden blev vurderet som en passende sikkerhedsfor..

 • Klage over manglende indsigt

  Publiceret 18-06-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Det var i et konkret tilfælde ikke i strid med reglerne, at Metro Service afviste at give en passager indsigt i tv-overvågningsoptagelser. Afgørelsen skal ses s..

 • Tilsyn med IDdesigns behandling af personoplysninger

  Publiceret 03-06-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Datatilsynet har politianmeldt IDdesign A/S og indstillet virksomheden til en bøde på 1,5 mio kr. for manglende sletning af oplysninger om ca. 385.000 kunder.

Søg i arkivet