• Tilsyn med behandlingssikkerhed hos fagforening

  Publiceret 05-11-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Journalnummer:  Resume Kristelig Fagforening (herefter Krifa) var blandt de virksomheder, som Datatilsynet i 2019 havde udvalgt til tilsyn

 • Tilsyn med behandlingssikkerhed hos revisionsfirma

  Publiceret 05-11-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Journalnummer: 2019-41-0027 Resume BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (herefter BDO) var blandt de virksomheder, som Datatilsynet i 2019 h

 • Tilsyn med behandlingssikkerhed hos advokatfirma

  Publiceret 05-11-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Journalnummer 2019-41-0026 Resume Datatilsynet har i 2019 foretaget et planlagt tilsyn hos et advokatfirma

 • Tilsyn med behandlingssikkerhed hos kontorfællesskab af advokatfirmaer

  Publiceret 05-11-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  Journalnummer: 2019-41-0029 Resume Datatilsynet har i 2019 foretaget en planlagt tilsyn hos et kontorfællesskab af advokatfirmaer

 • Klage over søgefunktion på kommunes hjemmeside

  Publiceret 25-10-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at en kommune behandlede oplysninger om borgeren i forbindelse med en ”type-ahead”-søg..

 • Kommunes CPR-abonnement var i strid med databeskyttelsesreglerne

  Publiceret 25-10-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet har i et konkret tilfælde vurderet, at Københavns Kommunes løbende abonnering på personoplysninger i Det Centrale Personregister var i strid med da..

 • Klage over behandlingssikkerhed

  Publiceret 07-10-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  På baggrund af en klage har Datatilsynet vurderet, at brugen af krypteringsformen oppurtunistisk TLS uden yderligere kontrol i et konkret tilfælde ikke var en t..

 • Logning af beboeres nøglebrikker

  Publiceret 20-08-2019
  Afgørelse Private virksomheder

  I et konkret tilfælde fandt Datatilsynet, at et boligselskabs logning af beboernes nøglebrikker var i strid med databeskyttelsesreglerne. Datatilsynet har imidl..

 • Afklaring af dataansvar

  Publiceret 12-08-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Københavns Universitet er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der udføres af medicinstuderende, der i praktikforløb optager egne konsultation..

 • Afslutning af planlagt tilsyn hos Randers Kommune

  Publiceret 05-08-2019
  Afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af, at Randers Kommune ikke har efterlevet databeskyttelsesforordningens krav i forbindelse med brugen af databehandlere..

Søg i arkivet