• Udtalelse om Finans og Leasing produkt "Kreditoversigten"

  Publiceret 02-12-2010
  Historisk afgørelse Private virksomheder

  Journalnummer: 2010-082-0143 Vedrørende systematiseret udveksling af kreditoplysninger i Kreditoversigten 1

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2010/dec/udtalelse-om-finans-og-leasing-produkt-kreditoversigten/
 • Udtalelse om Experian A/S' produkt "KreditStatus"

  Publiceret 02-12-2010
  Historisk afgørelse Private virksomheder

  Journalnummer: 2009-220-0001 Vedrørende systematiseret udveksling af kreditoplysninger i KreditStatus Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2010/dec/udtalelse-om-experian-as-produkt-kreditstatus/
 • Kritik til Sorø Kommune for manglende efterlevelse af persondataloven

  Publiceret 01-12-2010
  Historisk afgørelse Offentlige myndigheder

  Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen hvor De ved e-post af 22

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2010/dec/kritik-til-soroe-kommune-for-manglende-efterlevelse-af-persondataloven/
 • Svar på ansøgning om tilladelse til ”Whistleblower System”

  Publiceret 22-11-2010
  Historisk afgørelse

  Journalnummer: 2010-42-1941 Den 19. marts 2010 har Guarding på vegne af Euprin anmeldt behandlingen ”Whistleblower System” til Datatilsynet, jf

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2010/nov/svar-paa-ansoegning-om-tilladelse-til-whistleblower-system/
 • Udtalelse til Folketingets Ombudsmand vedrørende indhentelse af straffeattester

  Publiceret 15-10-2010
  Historisk afgørelse Offentlige myndigheder

  Journalnummer: 2010-321-0308 1.1. Ved brev af 9

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2010/okt/udtalelse-til-folketingets-ombudsmand-vedroerende-indhentelse-af-straffeattester/
 • Underretning af Økonomi- og Erhvervsministeriet om brud på persondataloven

  Publiceret 28-09-2010
  Historisk afgørelse Offentlige myndigheder

  Journalnummer: 2009-621-0045 1

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2010/sep/underretning-af-oekonomi-og-erhvervsministeriet-om-brud-paa-persondataloven/
 • Kritik til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for brud på persondataloven

  Publiceret 28-09-2010
  Historisk afgørelse Offentlige myndigheder

  Journalnummer: 2009-621-0045 1

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2010/sep/kritik-til-erhvervs-og-selskabsstyrelsen-for-brud-paa-persondataloven/
 • Offentliggørelse af elev- og læreroplysninger på lectio.dk

  Publiceret 14-09-2010
  Historisk afgørelse Offentlige myndigheder

  Journalnummer: 2009-24-0028 Ved e-post af 12. marts, 18. marts og 1

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2010/sep/offentliggoerelse-af-elev-og-laereroplysninger-paa-lectiodk/
 • Vedrørende krav om spærring af 27.611 certifikater

  Publiceret 27-08-2010
  Historisk afgørelse

  Journalnummer: 2010-631-0126 1

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2010/aug/vedroerende-krav-om-spaerring-af-27611-certifikater/
 • Uberettiget offentliggørelse af personoplysninger på Hvidovre Kommunes hjemmeside

  Publiceret 22-07-2010
  Historisk afgørelse Offentlige myndigheder

  Vedrørende klage over offentliggørelse af personoplysninger på Hvidovre Kommunes hjemmeside Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen om offentli

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2010/jul/uberettiget-offentliggoerelse-af-personoplysninger-paa-hvidovre-kommunes-hjemmeside/
Søg i arkivet