• Videregivelse af oplysninger om ikke-medlem til fagforening ved opsigelse

  Publiceret 20-04-2012
  Historisk afgørelse

  Journalnummer: 2011-313-0474 1.  Ved brev af 18

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2012/apr/videregivelse-af-oplysninger-om-ikke-medlem-til-fagforening-ved-opsigelse/
 • KL's overførsel af køreprøvesystem til en cloud-løsning

  Publiceret 03-04-2012
  Historisk afgørelse

  Journalnummer: 2011-631-0136 1 .  Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen om KL's overførsel af et køreprøvesystem til en cloud-løsning

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2012/apr/kls-overfoersel-af-koereproevesystem-til-en-cloud-loesning/
Søg i arkivet