• Høringssvar til lovforslag om digital post

  Publiceret 13-02-2012
  Historisk afgørelse

  Journalnummer: 2012-112-0011 Hermed fremsendes Datatilsynets bemærkninger til ovennævnte høring, hvor Digitaliseringsstyrelsen ved e-post af 27

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2012/feb/hoeringssvar-til-lovforslag-om-digital-post/
 • Høringssvar til lovforslag om obligatorisk digital selvbetjening

  Publiceret 10-02-2012
  Historisk afgørelse Offentlige myndigheder

  Journalnummer: 2012-112-0012 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubt

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2012/feb/hoeringssvar-til-lovforslag-om-obligatorisk-digital-selvbetjening/
 • Overførsel til tredjelande på grundlag af bindende virksomhedsregler

  Publiceret 07-02-2012
  Historisk afgørelse Private virksomheder

  Journalnummer: 2009-841-0057 Ved brev modtaget i Datatilsynet den 16

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2012/feb/overfoersel-til-tredjelande-paa-grundlag-af-bindende-virksomhedsregler/
Søg i arkivet