• Behandling af personoplysninger hos Center for Seksuelt Misbrugte Øst - CSM Øst

  Publiceret 18-12-2013
  Historisk afgørelse

  Journalnummer: 2013-42-0962 1. Anmeldelsen Center for Seksuelt Misbrugte Øst (CSM Øst) – herefter CSMØ – har den 20

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2013/dec/behandling-af-personoplysninger-hos-center-for-seksuelt-misbrugte-oest-csm-oest/
 • Vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med grenspaltning

  Publiceret 02-12-2013
  Historisk afgørelse Private virksomheder

  Journalnummer: 2013-212-0137 Ved brev af 15

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2013/dec/vedroerende-behandling-af-personoplysninger-i-forbindelse-med-grenspaltning/
 • Myndigheds brug af Facebook

  Publiceret 08-11-2013
  Historisk afgørelse

  Journalnummer: 2013-321-0173 1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor myndighed M den 3

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2013/nov/myndigheds-brug-af-facebook/
 • Svar til Folketinget om opslag i kreditoplysningsbureauer

  Publiceret 08-11-2013
  Historisk afgørelse

  Journalnummer: 2013-131-0040 Ved e-mail af 30

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2013/nov/svar-til-folketinget-om-opslag-i-kreditoplysningsbureauer/
 • Forsikringsselskabs opslag i RKI-registret

  Publiceret 31-10-2013
  Historisk afgørelse Private virksomheder

  Journalnummer: 2012-631-0011 I august måned 2012 stillede Datatilsynet Codan Forsikring A/S (herefter Codan) spørgsmål om, i hvilket omfang Codan in

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2013/okt/forsikringsselskabs-opslag-i-rki-registret/
 • Myndigheders adgang til opslag i egne arkiverede it-systemer

  Publiceret 13-08-2013
  Historisk afgørelse Offentlige myndigheder

  Journalnummer: 2012-082-0036 1

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2013/aug/myndigheders-adgang-til-opslag-i-egne-arkiverede-it-systemer/
 • Vedrørende tv-overvågning i Kriminalforsorgens arresthuse

  Publiceret 09-08-2013
  Historisk afgørelse Offentlige myndigheder

  Journalnummer: 2012-321-0047 1

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2013/aug/vedroerende-tv-overvaagning-i-kriminalforsorgens-arresthuse/
 • Vedrørende udveksling af oplysninger om restanceryttere og skadesanmeldelser mellem forsikringsselskaber

  Publiceret 23-07-2013
  Historisk afgørelse Private virksomheder

  Journalnummer: 2012-222-0014 1

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2013/jul/vedroerende-udveksling-af-oplysninger-om-restanceryttere-og-skadesanmeldelser-mellem-forsikringsselskaber/
 • Kritik af registrering af bestridt fordring i RKI og spørgsmål om rykkerskrivelser

  Publiceret 08-05-2013
  Historisk afgørelse Private virksomheder

  Journalnummer: 2012-221-0027 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Klager K, [navn og adresse udeladt] har klaget over registrering hos

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2013/maj/kritik-af-registrering-af-bestridt-fordring-i-rki-og-spoergsmaal-om-rykkerskrivelser/
 • Kreditoplysningsbureaus registrering af en umyndiggjort person var i strid med persondataloven

  Publiceret 03-05-2013
  Historisk afgørelse Private virksomheder

  Journalnummer: 2012-221-0114 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Klager K [navn og adresse udeladt], har klaget over registrering hos

  https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2013/maj/kreditoplysningsbureaus-registrering-af-en-umyndiggjort-person-var-i-strid-med-persondataloven/
Søg i arkivet