• Vedrørende gengivelse af disciplinærnævnsafgørelser på internetportal

    Publiceret 14-03-2013
    Historisk afgørelse Private virksomheder

    Journalnummer: 2012-42-0397 1. I henhold til persondatalovens § 48 har du den 5. juni og 23

    https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2013/mar/vedroerende-gengivelse-af-disciplinaernaevnsafgoerelser-paa-internetportal/
Søg i arkivet