Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

It-sikkerhedstekster

På denne side publicerer Datatilsynet it-sikkerhedstekster.

Formålet med it-sikkerhedsteksterne er at sætte fokus på udvalgte it-sikkerhedsmæssige problemstillinger, som dataansvarlige, databehandlere, projektansvarlige og andre i praksis skal håndtere i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Hver it-sikkerhedstekst udfolder en udvalgt it-sikkerhedsproblemstilling. Den udfoldede problemstilling kan med fordel overvejes yderligere, inden der træffes beslutninger om, hvorledes problemstillingen løses i praksis i egen organisation.

Da it-sikkerhedsproblemstillinger i praksis er komplekse og tit indeholder flere forskellige aspekter, kan det være relevant at læse flere af it-sikkerhedsteksterne, før der træffes beslutninger om, hvorledes konkrete it-sikkerhedsproblemstillinger håndteres.

Emnet for den enkelte it-sikkerhedstekst fremgår af forsiden, hvor tekstens nummer i publikationsrækken er angivet som: ST1, ST2, osv.

 

2016:

ST13 Krypteret dataudveksling via websider - set fra den dataansvarliges synsvinkel

ST12 Krypteret dataudveksling via websider - set fra brugerens synsvinkel

ST11 Fælles login

ST10 Beskyttelse af login imod forsøg på at gætte adgangsgivende faktorer


2015:

ST9 Single Sign-On og log-ud

ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelse af data

ST7 Overdragelse af faktorer ved udstedelse af et personligt login til en identificeret fysisk person

ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login

ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login

 

2014:

ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net

ST3 Sletning af personoplysninger

ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til  uvedkommendes kendskab i forbindelse med datatransmission

ST1 Flere faktorer i login